Onderzoek en Effectmeting Actieprogramma

Meer artikelen
Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Om de effecten van het beleid en het Actieprogramma te meten worden met enige regelmaat evaluaties uitgevoerd.

Sinds de start van het programma in 2007 is onderzocht in welke mate scholen aandacht besteden aan ondernemerschap en op welke manier zij het ondernemend onderwijs vormgeven.

Tweemeting: wordt het onderwijs ondernemender?

In 2012 is voor de derde keer een grootschalig onderzoek uitgezet in de hele onderwijsketen, van basisonderwijs tot hoger onderwijs: de tweemeting. Het rapport geeft inzicht in de huidige stand van zaken van ondernemend onderwijs in Nederland.
Lees het rapport "Tweemeting Onderwijs in het ondernemerschap" in de bijlagen sectie onderaan de pagina.

Bekijk ook de uitkomsten van de eerdere metingen in de bijlagen sectie.

Service menu right