Automotive Topsector HTSM

De transportsector moet 50% efficiënter en betrouwbaarder zijn in 2030. De CO2-uitstoot moet ook drastisch verminderd zijn. Zo luidt de ambitie van de European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC).

De Nederlandse Automotive sector heeft haar strategie mede op deze doelen gebaseerd. Innovaties moeten een oplossing bieden voor maatschappelijke problemen van wegmobiliteit zoals: emissie, congestie, veiligheid en geluid.

Deze roadmap is onderverdeeld in 2 focusgebieden, met elk 3 programmalijnen:

Future powertrain: de aandrijflijn van de toekomst is een duurzame aandrijflijn

Dat bereiken we met innovaties op gebied van:

  1. verbrandingsmotoren: zuinigere motoren door geavanceerde combustietechnologie
  2. efficiëntere aandrijflijnen en door hybridisering en verkleinen; elektrische voertuigtechnologie: ontwikkelen en verbeteren van de aandrijflijn, innovaties in energiemanagement en E-mobiliteit systemen
  3. lichtgewicht constructies en nieuwe materialen: metaalproducten, plastic componenten en composiettoepassingen

Smart mobility: de toenemende behoefte aan mobiliteit vraagt om nieuwe oplossingen die rekening houden met duurzaamheid en ruimtegebrek

Dat bereiken we met: voertuigdynamische systemen (vehicle dynamics control):

  1. actieve veiligheid op de weg, door bestuurders te assisteren met intelligente sensing & actuation, integratie van communicatie en regeling, verbonden ADAS systemen
  2. Connected Car: de inzet van ICT om auto’s te laten communiceren met elkaar en met de infrastructuur. Deze programmalijn richt zich op intelligent bestuurdersadvies, geavanceerde rijondersteuning en de ontwikkeling van platformen en standaarden
  3. verkeersmanagement: nieuwe mogelijkheden om het verkeer te sturen met dynamische rij- en routeadviezen. Deze lijn richt zich op centraal en decentraal verkeersmanagement en standaardisatie en pilots

De R&D vindt plaats met aandacht voor kennisoverdracht en educatie, internationale samenwerking en bedrijfsontwikkeling.

De Nederlandse Automotive sector bestaat uit meer dan 300 organisaties, waarvan de meeste deelnemen aan AutomotiveNL, een organisatie die eerder samenwerkingsverbanden bijeenbrengt en versterkt. Daarnaast is er een (potentieel) actieve rol weggelegd voor de overheid, in de vorm van de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Infrastructuur en Milieu.

Download:

Service menu right