Informatie en voortgang uitbetalingen betalingsrechten 2017

We starten op 1 december 2017 met het versturen van de beslissingen op de directe betalingen GLB 2017.

De directe betalingen GLB bestaan uit:

 • de basisbetaling
 • de vergroeningsbetaling
 • de extra betaling voor jonge landbouwers
 • de betaling van de graasdierpremie

U krijgt het totale bedrag voor de basisbetaling, de vergroeningsbetaling en eventueel de extra betaling jonge landbouwers in maximaal twee keer uitbetaald. U ontvangt alles in één keer of eerst alleen de basisbetaling en later de rest. Een overzicht van de afgehandelde aanvragen vindt u op onze pagina Voortgang uitbetalingen betalingsrechten 2017. De graasdierpremie betalen we altijd apart uit.

Wanneer gaan we wat betalen?

Hieronder leest u wat u wanneer kunt verwachten.

 • Uitbetaling van de basisbetaling: vanaf 1 december 2017.
  Op 31 december 2017 heeft naar verwachting ten minste 90% van de aanvragers een beslissing ontvangen over de (basis)betaling. Dit kan de uitbetaling van de basisbetaling zijn of een afwijzing van uw aanvraag voor uitbetaling. Op 31 januari 2018 is dit percentage 95%.
 • Uitbetaling vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwers: vanaf 1 december 2017.
  We betalen de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers zoveel mogelijk samen met de basisbetaling uit. Dit kan alleen als alle controles zijn afgerond. Krijgt u eerst alleen de basisbetaling? Dan kunt u de (beslissing over de) vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers vanaf eind februari 2018 verwachten.
 • Graasdierpremie: vanaf 1 maart 2018.
  De graasdierpremie is een aparte regeling. De betaling is daarom apart van andere directe betalingen GLB. U krijgt hierover een aparte beslisbrief.

Uiterlijk 30 juni 2018 heeft iedereen een beslissing op zijn aanvraag ontvangen.

Tabel betalingen GLB 2017

WanneerWatAandeel aanvragers afgehandeld (betaling of afwijzing) cumulatief
1 december 2017 – 31 december 2017Basisbetaling en waar mogelijk vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwer 90%
1 januari 2018 – 31 januari 2018Basisbetaling en waar mogelijk vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwer95%
1 februari 2018 – 30 juni 2018Basisbetaling, vergroeningsbetaling en extra betaling jonge landbouwer voor aanvragers die niet de basisbetaling in december of januari hebben ontvangen100%
1 februari 2018 – 30 juni 2018Vergroeningsbetaling en eventueel extra betaling jonge landbouwer voor aanvragers die de basisbetaling in december of januari hebben ontvangen100%
1 maart 2018 – 30 juni 2018Graasdierpremie100%

Gemiddeld bedrag vergroeningsbetaling 2017

Het bedrag voor de vergroening is 30% van het budget van de rechtstreekse betalingen vanuit het GLB. De hoogte van de vergroeningspremie is een percentage (43,14%) van de basisbetaling. In 2017 wordt daarmee het gemiddelde vergroeningsbedrag € 122,76 per hectare.

Bedrag extra betaling jonge landbouwers 2017

De extra betaling voor jonge landbouwers is in 2017 € 45,38 per hectare, voor maximaal 90 hectare. Dit was in 2016 € 51,05. In 2017 is voor meer hectares de extra betaling aangevraagd, waardoor het bedrag per hectare lager is geworden.

Bedragen graasdierpremie 2017

We verwachten een overschrijding van het budget op basis van de ontvangen aanvragen voor de graasdierpremie voor schapen. Dat betekent dat we een plafondkorting toegepassen van 24,515%. De premie per schaap voor 2017 is € 18,11.

Het budget voor de graasdierpremie voor runderen is niet volledig uitgeput. De premie per rund is gelijk aan 2016: € 160.

Kortingen directe betalingen

De waarde van de basisbetalingsrechten is vastgesteld op 103% van het beschikbare budget voor de basisbetalingsregeling. Op deze manier wordt het beschikbare Europese budget in eerste instantie maximaal benut. Er is dan altijd sprake van een percentage van het budget dat niet betaald wordt. Door deze werkwijze bekijken we jaarlijks of in Nederland het budget daadwerkelijk wordt benut.

Dit leidt tot een lichte overschrijding van het beschikbare budget. Om dit te voorkomen, korten we de rechtstreekse betalingen in 2017 met 0,185%. We korten het bedrag aan GLB-subsidies dat we aan u toekennen met dit percentage bij de uitbetaling (plafondkorting GLB). In 2016 was de korting 0,607%.

Naast deze plafondkorting is er nog een extra plafondkorting van 1,388149% op betalingen vanaf € 2.000. Deze korting is door Europa voorgeschreven om geld te reserveren voor eventuele crisisuitgaven in 2018 (de financiële discipline).

Uw aanvraag volgen

U kunt de status van uw aanvraag volgen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl (eerst inloggen). Onder 'Lopende Zaken' ziet u met welke stap in de afhandeling van uw aanvraag wij bezig zijn. Helaas kunnen we niet exact aangeven wanneer we u uitbetalen.

Service menu right