Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Kunt u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. Wordt uw beroep op overmacht goedgekeurd? Dan behoudt u uw recht op de uitbetaling.

Redenen voor overmacht

Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor overmacht. Andere redenen zijn overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of niet voorziene onteigening.

Beroep doen op overmacht

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling door een overmachtsituatie? Doe dan een beroep op overmacht. U vult een digitaal formulier in op onze pagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB melden.

Verstuur het formulier binnen 15 dagen vanaf het moment dat u niet meer aan de voorwaarden kunt voldoen én u in staat bent om de melding in te sturen. Bijvoorbeeld binnen 15 dagen na een storm of binnen 15 dagen nadat u uit het ziekenhuis bent gekomen.

Service menu right