Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Kunt u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet, of niet volledig voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

Redenen voor overmacht

Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor overmacht. Andere redenen zijn overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of niet voorziene onteigening. Wordt uw beroep op overmacht goedgekeurd? Dan behoudt u uw recht op uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling.

Beroep doen op overmacht

Kunt u toch niet voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. Dit doet u door een digitaal formulier in te vullen op onze pagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB melden. Zorg dat wij binnen 15 werkdagen vanaf de dag dat dit voor u mogelijk is, uw melding overmacht hebben ontvangen.

Gecombineerde opgave

Zorg ervoor dat u uw Gecombineerde opgave tijdig indient. In 2018 is de opgave open van 1 maart tot en met 15 mei. De eerste dag van de kortingsperiode is 16 mei 2018 en de laatste dag is 11 juni 2018. Ontvangen wij uw opgave na 11 juni 2018, dan wordt uw aanvraag voor betalingsrechten en/of subsidie(s) afgewezen.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right