Extra betaling jonge landbouwers 2018

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U kunt de extra betaling toegekend krijgen over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Het bedrag stellen we jaarlijks vast op basis van het budget en het aantal aanvragen. U kunt maximaal 5 jaar lang het extra bedrag krijgen.

Nieuw vanaf 2018

Dit jaar is de termijn om de betaling te ontvangen nog steeds 5 jaar vanaf de eerste aanvraag. Maar we trekken er niet meer de jaren vanaf waarin u al blokkerende zeggenschap had.

Heeft u volgens de 'oude' regels het laatste jaar al bereikt? Ook dan kunt u nog de extra betaling krijgen tot 5 jaar na uw eerste aanvraag. U moet wel nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Heeft u de eerste aanvraag voor de extra betaling in 2015 ingediend, toegekend en uitbetaald gekregen? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden? Dan kunt u in 2018 en 2019 de extra betaling aanvragen.

Wanneer is uw aanvraag geen eerste aanvraag?

  • De aanvraag is te laat ingediend.
  • De aanvraag is afgewezen.
  • U voldeed niet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.
  • Het subsidiebedrag was lager dan € 500. U heeft daarom geen betaling gehad.

Budget

De extra betaling voor jonge landbouwers was in 2017 € 45,38 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 2018 wordt later dit jaar vastgesteld. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Voorwaarden

Voor de extra betaling jonge landbouwers moet u in 2018 aan bepaalde voorwaarden voldoen. Belangrijke voorwaarden zijn dat u jonger bent dan 41 jaar en dat u blokkerende zeggenschap heeft.

Lees meer hierover op de pagina's

Aanvragen

Deze regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Wilt u na uw aanvraag iets wijzigen? Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag, hoe u een wijziging aan ons doorgeeft en wat de gevolgen zijn van een wijziging. Nadat wij alle controles hebben gedaan, ontvangt u van ons een brief met de beslissing.

Eerste keer aanvragen

Heeft u nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers toegekend gekregen? Dan kunt u een eerste aanvraag doen als u aan de voorwaarden voldoet.

Eerder aangevraagd en toegekend

Heeft u al eerder de extra betaling jonge landbouwers aangevraagd en toegekend gekregen en kunt u langer dan 1 jaar in aanmerking komen voor de extra betaling? Dan vraagt u elk jaar opnieuw de extra betaling aan in de Gecombineerde opgave. Wij toetsen uw aanvraag elk jaar aan de voorwaarden. U moet elk jaar dat u in aanmerking kan komen, voldoen aan de voorwaarden.
In de beslisbrief die u kreeg, nadat u de eerste keer de extra betaling jonge landbouwers toegekend heeft gekregen, staat aan welke jonge landbouwer de extra betaling is toegekend als er in uw bedrijf meerdere jonge landbouwers zijn. Minimaal 1 van deze jonge landbouwers moet nog steeds blokkerende zeggenschap hebben in elk jaar waarvoor u de extra betaling aanvraagt.

Is de extra betaling toegekend op basis van jonge landbouwer 1 en jonge landbouwer 2 en hebben beiden geen blokkerende zeggenschap meer in het bedrijf? Dan wordt niet voldaan aan deze voorwaarde; ook niet als ondertussen jonge landbouwer 3 in het bedrijf is gekomen.

Controle en uitbetaling

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling voeren we verschillende controles uit. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december en 30 juni. Lees hierover meer op de pagina Betalingsrechten: controle en uitbetaling.

Service menu right