Extra betaling jonge landbouwers 2018

Jonge landbouwers kunnen een extra betaling krijgen, bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U kunt de extra betaling toegekend krijgen over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Het bedrag stellen we jaarlijks vast op basis van het budget en het aantal aanvragen. U kunt maximaal 5 jaar lang het extra bedrag krijgen.

Nieuw vanaf 2018

Dit jaar is de termijn om de betaling te ontvangen nog steeds 5 jaar vanaf de eerste aanvraag. Maar we trekken er niet meer de jaren vanaf waarin u al blokkerende zeggenschap had.

Heeft u volgens de 'oude' regels het laatste jaar al bereikt? Ook dan kunt u nog de extra betaling krijgen tot 5 jaar na uw eerste aanvraag. U moet wel nog steeds voldoen aan de voorwaarden. Heeft u de eerste aanvraag voor de extra betaling in 2015 ingediend, toegekend en uitbetaald gekregen? En voldoet u nog steeds aan de voorwaarden? Dan kunt u in 2018 en 2019 de extra betaling aanvragen.

Wanneer is uw aanvraag geen eerste aanvraag?

  • De aanvraag is te laat ingediend.
  • De aanvraag is afgewezen.
  • U voldeed niet aan de voorwaarde van actieve landbouwer.
  • Het subsidiebedrag was lager dan € 500. U heeft daarom geen betaling gehad.

Aanvragen

U kunt de extra betaling jonge landbouwers elk jaar aanvragen in de Gecombineerde opgave.  In 2018 is de indientermijn van 1 maart tot en met 15 mei 2018.

Eerste keer aanvragen

Heeft u nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers toegekend gekregen? Dan kunt u een eerste aanvraag doen als u aan de voorwaarden  voldoet.

Eerder aangevraagd en toegekend

Heeft u al eerder de extra betaling jonge landbouwers aangevraagd en toegekend gekregen en kunt u langer dan 1 jaar in aanmerking komen voor de extra betaling? Dan vraagt u elk jaar opnieuw de extra betaling aan in de Gecombineerde opgave. Wij toetsen uw aanvraag elk jaar aan de voorwaarden. U moet elk jaar dat u in aanmerking kan komen, voldoen aan de voorwaarden.
In de beslisbrief die u kreeg, nadat u de eerste keer de extra betaling jonge landbouwers toegekend heeft gekregen, staat aan welke jonge landbouwer de extra betaling is toegekend als er in uw bedrijf meerdere jonge landbouwers zijn. Minimaal 1 van deze jonge landbouwers moet nog steeds blokkerende zeggenschap hebben in elk jaar waarvoor u de extra betaling aanvraagt.

Is de extra betaling toegekend op basis van jonge landbouwer 1 en jonge landbouwer 2 en hebben beiden geen blokkerende zeggenschap meer in het bedrijf? Dan wordt niet voldaan aan deze voorwaarde; ook niet als ondertussen jonge landbouwer 3 in het bedrijf is gekomen.

Voorwaarden

Voor de extra betaling jonge landbouwers moet u in 2018 aan bepaalde voorwaarden voldoen. Belangrijke voorwaarden zijn dat u jonger bent dan 41 jaar en dat u blokkerende zeggenschap heeft.

Lees meer hierover op de pagina's

Budget

De extra betaling voor jonge landbouwers was in 2017 € 45,38 per te betalen betalingsrecht. Het bedrag voor 2018 wordt later dit jaar vastgesteld. De extra betaling wordt toegekend over maximaal 90 te betalen betalingsrechten.

Service menu right