Service menu right

Biobased economie en MIA/Vamil

In een Biobased Economy (BBE) worden fossiele grondstoffen vervangen voor biomassa als grondstof. Doet u een investering die bijdraagt aan de BBE, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit geldt voor investeringen die zich richten op het gebruik van biomassa voor bijvoorbeeld materialen en chemicaliën, en dus niet voor voeding en brandstoffen.

BBE heeft een belangrijke plaats in de circulaire economie. Ook in een biobased economie gaat het over het sluiten van de kringlopen, waarbij afval niet bestaat. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Mogelijkheden op de Milieulijst 2020

U komt voor de MIA en Vamil in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Op de Milieulijst 2020 staan diverse mogelijkheden voor de ondersteuning van biobased projecten, bedrijfsmiddelen en producten. De MIA en Vamil ondersteunen daarmee de mogelijkheden voor met name mkb-bedrijven om daadwerkelijk te investeren in innovatieve technologie na de ontwikkelingsfase.

Daarnaast kunnen investeringen in een pilotinstallatie in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. Dit kan als deze installatie op termijn gebruikt wordt voor commerciële productie en dus op de balans van de onderneming wordt geactiveerd. Als deze situatie zich voordoet, neem dan vooraf contact op met de Belastingdienst.

Zoek in onze digitale tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2020.

Voorbeelden van BBE-bedrijfsmiddelen

Voorbeelden van BBE-bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2020:

Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa

Hiervoor kunt u code F 1100 gebruiken. Het betreft hier een bedrijfsmiddel met een doelvoorschrift (generieke code) voor de industriële sector, bestemd voor de verwerking van duurzame biomassa tot een product. Bijvoorbeeld  de verwerking van hennepvezels tot isolatiematerialen, van bermgras tot karton, van lignine tot asfalt en van suikerbietreststromen tot kunststoffen.
 
Praktijkvoorbeelden:

Apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof

Hiervoor kunt u code F 2150 gebruiken. Het gaat hier om bedrijfsmiddelen voor de landbouwsector om plantenresten te verwerken tot een grondstof voor een product.

Productieapparatuur voor (producten van) bioplastics

Hiervoor kunt u code F 1110 gebruiken. In het praktijkverhaal van Synprodo leest u hoe dit bedrijf gebruikmaakte van deze code en als eerste ter wereld met de productie van bioschuim startte.

Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking

Hiervoor kunt u code A 1113 gebruiken. In het praktijkvoorbeeld van Cremerhoeve leest u hoe dit bedrijf gebruikmaakte van deze code.

Biomassa in bedrijfsmiddelen

Hiervoor gelden de volgende codes:
  • Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product: code F 1815 (volgens de Green Deal Groencertificaten). Voorbeelden hiervan zijn (onderdelen van) kantoormeubilair, pallets, kratten, boomverankering, regenwaterinfiltratie- of drainagesystemen, geotextiel en bouwmaterialen voor utiliteitsbouw zoals (riool)buizen en kozijnen.
  • Bamboecomposiet in (onderdelen van) een bouwwerk of product: code F 1814.
  • Lignine in bioasfalt voor wegverharding: code G 6315.
  • Biomassa in plaatmateriaal van keukens (corpus, achterwand, blad en fronten): code A 6318.

Andere codes

  • Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren: code F 2430.
  • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie): code F 2600.
  • Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor: code F 1112.

Beleid

Met het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' richt de Rijksoverheid zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie in 2050. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21e eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Hierbinnen past ook een biobased economie (BBE).

MIA\Vamil aanvragen

Wilt u gebruikmaken van de MIA en/of Vamil? Dan moet u uw investering eerst melden bij RVO. Daarna kunt u de MIA/Vamil toepassen in uw belastingaangifte.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.