Biobased Economy en MIA\Vamil | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Biobased Economy en MIA\Vamil

21-12-2020

In een Biobased Economy (BBE) worden fossiele grondstoffen vervangen voor biomassa als grondstof. Doet u een investering die bijdraagt aan de BBE, dan komt deze mogelijk in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Dit geldt voor investeringen die zich richten op het gebruik van biomassa als grondstof voor bijvoorbeeld materialen en chemicaliën, en dus niet voor voeding en brandstoffen. Bedrijfsmiddelen met betrekking tot de eiwittransitie vindt u in paragraaf 2.7 van de Milieulijst.

BBE heeft een belangrijke plaats in de circulaire economie. Ook in een biobased economie gaat het over het sluiten van de kringlopen, waarbij afval niet bestaat. Drijfveren zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Mogelijkheden op de Milieulijst 2021

U kunt gebruikmaken van de MIA en Vamil als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Op de Milieulijst 2021 staan diverse mogelijkheden voor de ondersteuning van biobased projecten, bedrijfsmiddelen en producten. De MIA en Vamil ondersteunen daarmee de mogelijkheden voor met name mkb-bedrijven om daadwerkelijk te investeren in innovatieve technologie na de ontwikkelingsfase.

Daarnaast kunnen investeringen in een pilotinstallatie in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. Dit kan als deze installatie op termijn gebruikt wordt voor commerciële productie en dus op de balans van de onderneming wordt geactiveerd. Als deze situatie zich voordoet, neem dan vooraf contact op met de Belastingdienst.

Zoek in onze online tool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Voorbeelden van BBE-bedrijfsmiddelen

De meeste BBE-bedrijfsmiddelen vindt u in paragraaf 1.1 van de Milieulijst.

Voorbeelden van BBE-bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2021:

Productieapparatuur voor producten of materialen op basis van biomassa

Wanneer u investeert in het gebruiken van duurzame biomassa voor de productie van materialen of (onderdelen van) producten kunt u code F 1100 gebruiken. Voor biobased plastics kunt u gebruik maken van code F 1101. Voorbeelden van materialen op basis van biomassa zijn de verwerking van hennepvezels tot isolatiematerialen, bermgras tot karton of suikerbietreststromen tot kunststoffen.
 
Maar ook als u micro-organismen inzet voor de productie van grondstoffen, is fiscale steun mogelijk. De bedrijfsmiddelen zijn voornamelijk gericht op de vervanging van niet duurzame of hernieuwbare grondstoffen (fossiele grondstoffen) door duurzame biomassa.

Biomassa in bedrijfsmiddelen (producten)

Naast apparatuur voor de productie of verwerking van biomassa zijn ook bedrijfsmiddelen (producten) op basis van biomassa in de Milieulijst opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn code F 1180 en F 1181, enkele bouwmaterialen in paragraaf 6.2 en diverse interieurproducten in paragraaf 6.3 van de Milieulijst.

Bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift

Sommige bedrijfsmiddelen voor Biobased Economy zijn zogenoemde bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. De bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift en de aanvullende eisen die daarvoor gelden, zijn opgenomen in paragraaf 2b van de Milieulijst. De belangrijkste eis is dat een aanzienlijk betere milieuprestatie wordt behaald dan wat gangbaar is in de branche.

Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Voorwaarden bedrijfsmiddelen met een doelvoorschrift. Wilt u vooraf advies over de mogelijkheden binnen een doelvoorschriftcode op de Milieulijst? Maak dan gebruik van dit contactformulier.

Beleid

Met het Rijksbrede programma 'Nederland circulair in 2050' richt de Rijksoverheid zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie in 2050. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21e eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Hierbinnen past ook een biobased economy (BBE).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.