Biobased economy en MIA\Vamil

Via het Rijksbrede programma circulaire economie 'Nederland circulair in 2050' richt de Rijksoverheid zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Hierbinnen past ook een biobased economy (BBE). De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof.

Op de Milieulijst 2018 zijn diverse mogelijkheden voor ondersteuning van Biobased projecten en producten. De investeringen kunnen in aanmerking komen voor de MIA òf voor de Vamil of voor beide. De MIA en Vamil bieden daarmee de mogelijkheid voor met name mkb-bedrijven daadwerkelijk te investeren in innovatieve technologie na de ontwikkelingsfase.

Daarnaast kunnen de investeringen in een pilotinstallatie in aanmerking komen voor MIA en Vamil als deze installatie op termijn gebruikt wordt voor commerciële productie en dus op de balans van de onderneming wordt geactiveerd. Neem als deze situatie zich voordoet, vooraf contact op met de Belastingdienst.

Voorbeelden van Biobased Economy codes

  • Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa: F 1100. Bijvoorbeeld het verwerken van hennepvezels tot isolatiematerialen, zoals het praktijkverhaal van Dun Agro.
  • Productieapparatuur voor (producten van) bioplastics: F 1110. In het praktijkverhaal van Synbra technology leest u hoe dit bedrijf gebruik maakte van deze code. Hoe vervolgens bioplastics omgezet worden in materialen voor 3D-printing, kunt u lezen in het praktijkverhaal van Rouleaux
  • Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor: F 1112.
  • Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking: A 1113.
  • Gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product: F 1815.
  • Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren: F 2430.
  • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie): F 2600.
  • Algen-, wieren- of kroossysteem voor mestverwerking: A 2651.
  • Mestvergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor: F 2659

Service menu right