Biobased economy en MIA\Vamil

Via het Rijksbrede programma circulaire economie 'Nederland circulair in 2050' richt de Rijksoverheid zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie in 2050. De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Hierbinnen past ook een biobased economy (BBE). De overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof.

Op de Milieulijst 2019 staan diverse mogelijkheden voor ondersteuning van biobased projecten en producten. De investeringen kunnen in aanmerking komen voor de MIA en/of voor Vamil. De MIA en Vamil ondersteunen daarmee mogelijkheid voor met name mkb-bedrijven daadwerkelijk te investeren in innovatieve technologie na de ontwikkelingsfase.

Daarnaast kunnen de investeringen in een pilotinstallatie in aanmerking komen voor MIA en Vamil als deze installatie op termijn gebruikt wordt voor commerciële productie en dus op de balans van de onderneming wordt geactiveerd. Neem als deze situatie zich voordoet, vooraf contact op met de Belastingdienst.

Ga meteen naar de Brochure/Milieulijst 2019 of zoek in onze digitale tool van de Milieulijst.

Voorbeelden van Biobased Economy codes

  • Productieapparatuur voor producten op basis van biomassa: F 1100. Bijvoorbeeld het verwerken van hennepvezels tot isolatiematerialen, bermgras tot karton, suikerbietreststromen tot kunststoffen en gft-afval tot ‘veenvervanger’ zoals in het praktijkverhaal van Attero.
  • Productieapparatuur voor (producten van) bioplastics: F 1110. In het praktijkverhaal van Synprodo leest u hoe dit bedrijf gebruik maakte van deze code en als eerste ter wereld met de productie van bioschuim startte.
  • Vergistingsinstallatie met algen-, kroos- of wierenreactor: F 1112.
  • Algen-, wieren- of kroossysteem voor afvalwaterverwerking: A 1113.
  • Volgens de Green Deal Groencertificaten gecertificeerde plastics op basis van biomassa in (onderdelen van) een product: F 1815. Voorbeelden hiervan zijn (onderdelen van) kantoormeubilair, pallets, kratten, boomverankering, regenwaterinfiltratie- of drainagesystemen, geotextiel en bouwmaterialen voor utiliteitsbouw zoals (riool)buizen en kozijnen.  
  • Productiesysteem voor algen, kroos of (zee)wieren: F 2430.
  • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie): F 2600.

Service menu right