Aanvraaginformatie BMKB

Meer artikelen
Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

U kunt van de borgstellingsregeling (BMKB) gebruikmaken als u een lening wilt afsluiten, maar uw financier te weinig zekerheden kunt bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines).

Hoe vraag ik de BMKB aan?

Aanvragen van een BMKB loopt via een van de aangesloten financiers. U hoeft zelf voor de BMKB dus geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u kunt doen is uw financier verzoeken om zonodig gebruik te maken van de borgstellingsregeling.

  1. De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de financier.
  2. De financier beslist of hij u een borgstellingskrediet verleent en onder welke voorwaarden. Voldoet uw aanvraag door tekort aan zekerheden niet aan de  criteria van de financier? Dan kan de financier bezien of uw aanvraag in aanmerking komt voor borgstellingskrediet.
  3. Als de financier u een krediet wil verstrekken, dan zult u samen met hem moeten onderhandelen over de kredietvoorwaarden. Uiteraard zal de financier de BMKB voorwaarden in acht moeten nemen.
  4. Nadat de offerte is ondertekend meldt de financier het verleende borgstellingskrediet bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan.

 

Service menu right