Ondernemen in het buitenland met BMKB

Meer artikelen

Ondernemers die de grens over willen, hebben het vaak extra moeilijk om hun financiële plannen rond te krijgen. De zekerheden op grond waarvan de bank het krediet verstrekt, bevinden zich deels in een ander land. In het buitenland geldt ook andere wetgeving. De bank schat zijn risico's daardoor hoger in.

Ook bij internationaal ondernemen kunt u van de borgstellingsregeling profiteren. De overheid stelt exclusief voor dit doel extra middelen beschikbaar. Uw onderneming moet belastingplichtig zijn in Nederland en ingeschreven zijn bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.

Service menu right