Starter en de BMKB

Meer artikelen

Als starter kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden binnen de BMKB.

Definitie starter

U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Omvang

Als u bij de bank een ‘starterslening’ afsluit van maximaal 266.667 euro, staat de overheid borg voor 67,5%. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint af te lossen uiterlijk 6 maanden na de kredietondertekening.

Opschorting

In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Service menu right