Extra steun binnen de BMKB

In een aantal situaties kunt u rekenen op extra steun binnen de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Dat is het geval als:

Ondernemen in het buitenland met BMKB

Ondernemers die de grens over willen, hebben het vaak extra moeilijk om hun financiële plannen rond te krijgen. De zekerheden op grond waarvan de financier het krediet verstrekt, bevinden zich deels in een ander land. In het buitenland geldt ook andere wetgeving. De financier schat zijn risico's daardoor hoger in.
 
Ook bij internationaal ondernemen kunt u van de borgstellingsregeling profiteren. De overheid stelt exclusief voor dit doel extra middelen beschikbaar. Uw onderneming moet belastingplichtig zijn in Nederland en ingeschreven zijn bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.

Starter en de BMKB

Als starter kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden binnen de BMKB.

Definitie starter

U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Omvang

Als u bij de financier een ‘starterslening’ afsluit van maximaal € 266.667, staat de overheid borg voor 67,5%. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint af te lossen uiterlijk 6 maanden na de kredietondertekening.

Opschorting

In overleg met uw financier is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Technologische innovatie met BMKB

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de WBSO een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling als uw onderneming een S&O-verklaring heeft.

Omvang en looptijd

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal € 1,5 miljoen. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Aflossing

Uiterlijk op de eerste dag van het 14e kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten moet u beginnen met het aflossen van uw lening.

Opschorting

In overleg met uw financier is het mogelijk om de lening voor 2 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 aaneengesloten kwartalen duren.

 

Service menu right