Technologische innovatie met BMKB

Meer artikelen

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de WBSO een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling als uw onderneming een S&O-verklaring heeft.

Omvang en looptijd

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal € 1,5 miljoen. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Aflossing

Uiterlijk op de eerste dag van het 14e kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten moet u beginnen met het aflossen van uw lening.

Opschorting

In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor 2 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 aaneengesloten kwartalen duren.

Service menu right