Openstelling BMKB voor niet-bancaire financiers

Meer artikelen

Het mkb is in grote mate afhankelijk van banken. Verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering is dan ook wenselijk. Om verbreding van het aanbod te ondersteunen heeft het ministerie van Economische Zaken de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) ook opengesteld voor andere financiers dan banken.

Als niet-bancaire financier deelnemen aan de BMKB

Wilt u als niet-bancaire financier de BMKB toepassen bij uw financieringen aan het mkb? Dan kunt u een verzoek tot deelname indienen. Een adviescommissie adviseert de minister of u voldoet aan de eisen. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar de organisatie, het financieringsproces, deskundigheid en stabiliteit van de financier.
Voor het indienen van een aanvraag tot deelname moet u een brief van DNB en AFM hebben. In de brief moet staan dat u aan de eisen van DNB en AFM voldoet of dat deze eisen op u niet van toepassing zijn.

Contact

Financiers kunnen contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over mogelijke deelname aan de BMKB via info.bmkb@rvo.nl of telefoonnummer 088 042 42 42.

Service menu right