Extra mogelijkheden BL Plus

Voor landbouwondernemers die willen investeren in duurzaamheid of innovatie is er meer Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) beschikbaar. Dit is de BL Plus. Voor de BL Plus geldt een maximum van € 2,5 miljoen.

Startende landbouwondernemers en bedrijfsovernemers betalen slechts 1% provisie, zowel voor de BL als voor de BL Plus. Dit geldt alleen wanneer u voor het eerst een bedrijf start of overneemt.

Duurzame investeringen

Bent u glastuinder of veehouder en wilt u duurzaam en milieuvriendelijk investeren? Dan komt u in aanmerking voor de BL Plus als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Minimaal 50% van de investeringen is duurzaam en milieuvriendelijk.
 • Voor glastuinbouwbedrijven: u investeert in een Groen Label Kas. Welke eisen hiervoor gelden, leest u op de website van Groen Label Kas.
 • Voor veehouderijbedrijven: u investeert in een stal, die voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Welke eisen hiervoor gelden, leest u op de website van Maatlat Duurzame Veehouderij.

Starters of overnemers

Bent u starter of van plan een ander bedrijf over te nemen dan, betaalt u slechts 1% provisie over het leningsbedrag met BL.

 • Starter
  U bent starter als u minder dan 3 jaar een landbouwbedrijf exploiteert. Dit geldt niet alleen voor uw eenmanszaak, maatschap of vof, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een bv.
 • Overnemer
  De overnemer is gedefinieerd om de financierbaarheid te vergroten bij de volledige overdracht van het landbouwbedrijf. Een landbouwbedrijf wordt bijvoorbeeld dikwijls in de vorm van een maatschap van ouders met zoon of dochter geëxploiteerd. De overnemer is dan de zoon of dochter die het landbouwbedrijf van ouders overneemt. Ook hierbij gaat het om de eerste overname.

Landbouwinnovatie

Als landbouwondernemer kunt u voor investeringen in een nieuw concept, product of productieproces ook voor de BL Plus in aanmerking komen. Het gaat om innovaties voor primaire landbouwproductie. Te denken valt aan een nieuw stalconcept. Voor de BL Plus voldoet uw innovatie aan onderstaande eisen:

 • Er is sprake van een innovatief (uniek) concept, product of productieproces binnen Nederland.
 • Er is sprake van een verbetering in duurzaamheid.
 • Het product wordt onderscheidend in de markt gezet.

Beoordeling door RVO.nl

Bij aanvraag voor de BL Plus Landbouwinnovatie beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) of uw innovatie in aanmerking komt voor de BL Plus. Wij kijken dan of er sprake is van een innovatief (uniek) concept, product of productieproces. Dit moet blijken uit de onderbouwing van de innovatieve aspecten en de haalbaarheid.

Service menu right