Afgeronde of stilgelegde projecten

Meer artikelen
kerncentrale borssele

Bureau Energieprojecten was de afgelopen jaren betrokken bij meerdere projecten, zowel onder de Rijkscoordinatieregeling als met vrijwillige coordinatie.

Projecten onder rijkscoordinatie

De volgende projecten onder rijkscoordinatie zijn inmiddels afgerond of stilgelegd. In verband met planschadeprocedures blijven de stukken van afgeronde projecten op deze website staan tot 5 jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden.

1. Energiecentrales2. Gasinfrastructuur3. Gaswinning
 
De volgende projecten zijn niet meer op deze website te vinden, u kunt meer informatie over deze projecten nog bij ons opvragen.
 • Gaswinning onder de Waddenzee (besluiten juli 2006)
 • Station Bleiswijk (besluiten juli 2008)
 • BritNed verbinding (besluiten juni 2009)
 • Nuon centrale Hemweg 9 (besluiten september 2010)
 • Nuon centrale Diemen 34 (besluiten september 2010)
 • CO2-opslag Barendrecht (stilgelegd november 2010)
 • C.GEN Sloehaven centrale (stilgelegd in 2010)

Projecten onder vrijwillige coordinatie

De volgende projecten onder vrijwillige coordinatie zijn inmiddels afgerond.
 • m.e.r.-procedure voor Gasunie Noord-Zuid leiding, (van 2006 tot 2009), in deelprojecten:
  • MER1: Rysum-Tripscampagnie
  • MER2: Midwolde-Ommen
  • MER3: Ommen-Angerlo
  • MER4: Angerlo-Beuningen
  • MER5a: Wijngaarden-Ossendrecht
  • MER5b: Ossendrecht-Zelzate
  • MER6: Hattem-Flevocentrale
  • MER7: Beuningen-Odiliapeel
  • MER8a: Odiliapeel-Schinnen
 • m.e.r.-procedure voor Nuon Warmteleiding Centrale Diemen - Almere Poort (in 2009)

Projecten met besluit buiten toepassing laten Rijkscoordinatie

Voor de volgende projecten is een besluit genomen om deze buiten toepassing van de Rijkscoordinatie te laten:

 

Service menu right