Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden

Meer artikelen

Gasunie werkt aan een aardgastransportleiding tussen de compressorstations in Beverwijk en Wijngaarden om op de middellange termijn aan de vraag naar transportcapaciteit voor aardgas te kunnen voldoen.

De nieuwe leiding is, waar dat kan, gebundeld aangelegd met bestaande leidingen van Gasunie. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd. 

Procesverloop

 • Status: dt project is afgerond.
 • Terinzagelegging startnotitie van 12 november 2010 tot en met 23 december 2010, en nogmaals van 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011 vanwege een wijziging in de m.e.r.-procedure.
 • Terinzagelegging voorbereidingsbesluit van 10 juni 2011 tot en met 21 juli 2011.

Inpassingsplan en vergunningen fase 1

Inpassingsplan

Rijksinpassingsplan (verwijzing naar Ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie
Milieueffectrapport
 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 18 mei 2012 tot en met 28 juni 2012.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 16 november 2012 tot en met 28 december 2012.
 • Officiele naam inpassingsplan: "Inpassingsplan Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden".
 • Inpassingsplan vastgesteld: 19 september 2012.
 • Uitspraak Raad van State 19 juni 2013, beroepen ongegrond verklaard, uitspraak.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 29 december 2012.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 19 juni 2013.

Vergunningen fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 2 van 21 september 2012 tot en met 1 november 2012.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 samen met de besluiten van fase 1, van 16 november 2012 tot en met 28 december 2012.
 • Geen beroep ingesteld.

Vergunningen fase 3

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 3 van 26 juli 2013 tot en met 5 september 2013.
 • Terinzagelegging besluiten fase 3 van 11 oktober 2013 tot en met 22 november 2013.
 • Geen beroep ingesteld.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

 

Service menu right