Gasleiding Bornerbroek-Epe

Meer artikelen

Gasunie legt twee in elkaars verlengde liggende nieuwe aardgastransportleidingen aan: één met een diameter van 36 inch tussen de locatie Hofdijk (gemeente Enschede) en de zoutcavernes ter hoogte van Epe (Duitsland) en één met een diameter van 30 inch tussen de locatie Bornerbroek (gemeente Almelo) en voornoemde locatie Hofdijk, over het grondgebied van de gemeenten Almelo, Hof van Twente, Hengelo en Enschede.

De leidingaanleg komt voort uit de vraag van gasleverancier Eneco om een nieuw te ontwikkelen ondergrondse aardgasopslag in het Duitse Epe aan te sluiten op het Nederlandse gastransportnetwerk. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd. 

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Inpassingsplan en vergunningen fase 1

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 22 februari 2010 tot en met 6 april 2010.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 14 juni 2010 tot en met 26 juli 2010.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Inpassingsplan hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek-Duitsland".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 28 mei 2010.
  • Uitspraak Raad van State 16 februari 2011, beroep is ongegrond verklaard, uitspraak.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 26 juli 2010.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 16 februari 2011.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u zich richten tot Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Service menu right