Stikstofbuffer Heiligerlee

Meer artikelen

N.V. Nederlandse Gasunie heeft de capaciteit voor het bijmengen van stikstof uitgebreid. In een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Menterwolde) wordt stikstof uit de lucht gehaald, en geschikt gemaakt voor toepassing in aardgas. Via een nieuwe 16" (inch) pijpleiding wordt de stikstof getransporteerd naar een bufferlocatie voor opslag. De stikstofpijpleiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente Menterwolde, door de gemeente Scheemda naar de bufferlocatie in de gemeente Winschoten. Voor de bufferlocatie wordt een zoutcaverne gebruikt bij Heiligerlee aan de zuidkant van Winschoten, bij de grens met de gemeente Scheemda.

Voor dit project is gebruik gemaakt van de rijkscoördinatieregeling. De minister van EZ was de coördinerende minister. Het tracé van de pijpleiding, de locaties van de stikstofinstallatie en caverne zijn vastgelegd in een rijksinpassingsplan.

Procesverloop

  • Dit project is afgerond.

Inpassingsplan en vergunningen

RijksinpassingsplanRijksinpassingsplan (pdf, 7 MB),

Plankaart (pdf, 5 MB), Exploitatieovereenkomst (pdf, 50 kB)

Bijlagen
Locatiekeuze mengstation (pdf, 409 kB)
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 12 november 2009 tot en met 23 december 2009.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 4 maart 2010 tot en met 14 april 2010. Geen beroep ingesteld.
  • Officiele naam inpassingsplan: "Rijksinpassingsplan Stikstofbuffer Heiligerlee".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 3 maart 2010.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 15 april 2010.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 15 april 2010.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u zich richten tot Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Perscontacten

Service menu right