Hoogspanning - afgerond

Meer artikelen
wintrack hoogspanningsmast

Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 kV of hoger vallen automatisch onder rijkscoördinatie (bron: Elektriciteitswet 1998, art 20a).

In de linkerkolom ziet u de hoogspanningsverbindingen en transformatorstations waarvan de procedure afgerond of gestopt is.

Service menu right