Uitbreiding Elektriciteitsnet Noordoostpolder

Meer artikelen

In de Noordoostpolder heeft TenneT TSO b.v. een netuitbreiding en bijbehorende (nuts)voorzieningen aangelegd. Dit bestond uit een 110 kV schakelstation en een ondergronds kabeltracé. Voor het project is een inpassingsplan gemaakt.

Het 110 kV schakelstation bevindt zich nabij de Westermeerdijk en bestaat onder meer uit schakelvelden, een centraal dienstengebouw en compensatiespoelen. De compensatiespoelen zijn omgeven door een geluidswerende voorziening. Het ondergronds kabeltracé loopt vanaf het schakelstation nabij de Westermeerdijk oostwaarts naar Emmeloord om vervolgens zuidelijk af te buigen richting Ens, waar het wordt aangesloten op het 380 kV transformatorstation.

Procesverloop

Status: Dit project is afgerond

Inpassingsplan

inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie: Inpassingsplan (pdf, 2 MB), Bijlagenboek inpassingsplan (pdf, 23 MB), kaart 1 (pdf, 3 MB), kaart 2 (pdf, 2 MB)

  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan van 3 september 2010 tot en met 14 oktober 2010.
  • Terinzagelegging inpassingsplan van 13 mei 2011 tot en met 24 juni 2011.
  • Officiele titel inpassingsplan: "Inpassingsplan Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 28 april 2011.
  • Uitspraak Raad van State 14 december 2011, beide beroepen ongegrond verklaard, uitspraak.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 25 juni 2011.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 14 december 2011.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right