Randstad 380 kV verbinding

Meer artikelen

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, bouwt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Wateringen. Deze verbinding is noodzakelijk om de levering van elektriciteit in de Randstad te kunnen blijven garanderen.

De Randstad 380 kV verbinding zorgt voor twee nieuwe ringstructuren in het hoogspanningsnetwerk: de Zuidring en de Noordring. Het project Zuidring is inmiddels gerealiseerd, het project Noordring is in aanlegfase. In het gebied van de Noordring wordt bovendien een 380 kV transformatorstation gebouwd worden: station Vijfhuizen.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Service menu right