Station Breukelen-Kortrijk

Meer artikelen

Netbeheerder TenneT TSO BV realiseert een verbinding tussen het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en het regionale 150 kV-net, door een 380/150 kV transformator- en schakelstation bij Breukelen, kortweg transformatorstation Breukelen-Kortrijk. Deze nieuwe verbinding is nodig om de elektriciteitsleveringszekerheid in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland veilig te stellen.

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) hebben het transformatorstation ruimtelijk mogelijk gemaakt op de locatie Kortrijk via een inpassingsplan. Dit inpassingsplan is een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Daarnaast is een aantal andere besluiten genomen. Deze besluiten zijn met dezelfde procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de minister van EZ.

Procesverloop

  • Status: het project is afgerond

Inpassingsplan en vergunningen

Inpassingsplan

Inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie

Besluit (inclusief Nota van beantwoording zienswijzen) (pdf, 10 MB)
Achtergrondrapporten: deel 1 t/m 13 (pdf, 43 MB), deel 14 t/m 18 (pdf, 17 MB)

  • Officiële titel: "Transformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk".
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 27 september 2013 tot en met 7 november 2013.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 4 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014.
  • Inpassingsplan vastgesteld: 17 juni 2014.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 16 augustus 2014
  • Beroep ongegrond verklaard: uitspraak Raad van State 25 februari 2015
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 25 februari 2015

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right