Station Vijfhuizen

Meer artikelen

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, Tennet, werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 380 kV. Op verschillende punten op het traject staan transformatorstations, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en die nodig zijn om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. 

Bij Vijfhuizen is een 380/150 kV transformatorstation gerealiseerd, aan de westkant van het industrie-terrein ‘De Liede’, naast het  bestaande 150/50/10 kV transformatorstation, in de oksel van de nieuwe rondweg van het industrieterrein. Dit project viel onder de rijkscoördinatieregeling en is gecoordineerd door de Minister van Economische Zaken (EZ). Om het project mogelijk te maken is een (rijks)inpassingsplan vastgesteld door de ministers van EZ en Infrastructuur en Milieu (IenM).

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond.

Inpassingsplan en vergunningen

Inpassingsplan
Rijksinpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)
Printversie rijksinpassingsplan:
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 8 juni 2012 tot en met 19 juli 2012.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 28 september 2012 tot en met 9 november 2012.
  • Officiele titel inpassingsplan: "Transformatorstation Vijfhuizen".
  • Inpassingsplan vastgesteld: 7 september 2012.
  • Uitspraak Raad van State 5 juni 2013, beroepen zijn (voor zover ontvankelijk) ongegrond verklaard, uitspraak.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 10 november 2012.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 5 juni 2013.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
Inhoudelijke informatie vindt u ook op www.randstad380kv.nl.

Perscontacten

 

Service menu right