Overige projecten - afgerond

Meer artikelen
kerncentrale borssele

Mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen vallen automatisch onder rijkscoördinatie. Bron: Mijnbouwwet, art 141a. Naast de wettelijke categorieen zijn er ook overige projecten.

In de linkerkolom ziet u de projecten in deze projectcategorie waarvan de procedure afgerond of gestopt is.

Service menu right