Gasolieopslag Twente

Meer artikelen

AkzoNobel en Argos willen in bestaande zoutcavernes gasolie opslaan. Gasolie zal door middel van schepen worden aangevoerd naar de Petroleumhaven in Hengelo en door middel van transport per as naar de boorputten van de zoutcavernes worden getransporteerd.

Deze zoutcavernes zijn gelegen op industrieterrein De Marssteden in Enschede. Daar zal de gasolie door middel van een pomp in verschillende zoutcavernes worden gebracht. Het doel hiervan is om aan de vraag naar strategische/langdurige gasolieopslag te voldoen en de bestaande cavernes te hergebruiken. De Ministers van EZ en van IenM hebben samen besluiten genomen over de bestemming van de locatie van de gasolieopslag.

Procesverloop

  • Status: dit project is afgerond
  • Terinzagelegging startnotitie van 2 juli 2010 tot en met 12 augustus 2010.

Inpassingsplan

Rijksinpassingsplan

Inpassingsplan (verwijzing naar Ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie

Inpassingsplan (pdf, 9 MB) + verbeelding (265 kB)

MilieueffectrapportStukken op website Commissie voor de m.e.r.
  • Officiële titel inpassingsplan: "Rijksinpassingsplan gasolieopslag zoutcavernes regio Twente".
  • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 14 juni 2013 tot en met 25 juli 2013.
  • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 25 oktober 2013 tot en met 6 december 2013.
  • Inpassingsplan vastgesteld: 2 oktober 2013.
  • Uitspraak Raad van State 1 april 2014, beroep niet ontvankelijk, uitspraak.
  • Inpassingsplan inwerkingtreding: 6 december 2013.
  • Inpassingsplan onherroepelijk: 1 april 2014.

Overige besluiten

Instemming Opslagplan

Aanvraag + bijlagen 1 - 11, (pdf, 21 MB)

Bijlagen 12-20, (pdf, 46 MB)

Besluit, (pdf, 1 MB)

Omgevingsvergunning

Aanvraag Deel 1, (pdf, 48 MB)

Aanvraag Deel 2, (pdf, 46 MB)

Besluit, (pdf, 3 MB)

Veiligheidsrapport Bevi

Veiligheidsrapport GasolieOpslag Marssteden Enschede, (pdf, 26 MB)

Conclusies Vr GOME, (pdf, 757 kB)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Perscontacten

Service menu right