Windparken - afgerond

Meer artikelen
windpark

Windparken met een capaciteit van ten minste 100 MW vallen automatisch onder rijkscoördinatie (bron: Elektriciteitswet 1998, art 9b).

In de linkerkolom ziet u de windparken waarvan de procedure afgerond of gestopt is.

Service menu right