Windpark Noordoostpolder

Meer artikelen

In de Noordoostpolder bouwt de Koepel Windenergie Noordoostpolder een windpark langs de dijken van de Noordoostpolder. Dit project viel onder Rijkscoördinatie en er is een inpassingsplan gemaakt om het project ruimtelijk mogelijk te maken.

Windpark Noordoostpolder bestaat uit windmolenopstellingen bij de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk en de Zuidermeerdijk. Zowel op land als in het IJsselmeer komen windmolens. De windmolens zullen een gezamenlijk vermogen hebben van maximaal circa 450 MW.

Procesverloop

 • Status: dit project is afgerond.
 • Terinzagelegging startnotitie van 11 maart 2004 tot en met 8 april 2004.

Inpassingsplan, MER en vergunningen fase 1

Inpassingsplan

Inpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie Inpassingsplan

Inpassingsplan (pdf, 2 MB), bijlagenboek: deel 1 (pdf, 35 MB), deel 2 (pdf, 26 MB), deel 3 (pdf, 44 MB), deel 4 (pdf, 35 MB), plankaarten (pdf, 12 MB)

Milieueffectrapport

Zie: website Commissie voor de m.e.r.

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 18 juli 2010 tot en met 29 juli 2010 en van 20 augustus 2010 tot en met 30 september 2010.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 7 januari 2011 tot en met 18 februari 2011. Een besluit is aangehouden en heeft later, van 5 augustus 2011 tot en met 16 september 2011 ter inzage gelegen.
 • Officiele naam inpassingsplan: "Inpassingsplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder".
 • Inpassingsplan vastgesteld: 20 december 2010.
 • Uitspraak Raad van State 8 februari 2012, rechtsgevolgen van het inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten in stand gelaten, uitspraak.
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 19 februari 2011.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 8 februari 2012.

Vergunningen fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 2 van 26 augustus 2011 tot en met 6 oktober 2011.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 van 24 februari 2012 tot en met 6 april 2012, en verlengd tot 20 april 2012 vanwege een fout.
 • Uitspraak Raad van State op fase 2: 21 november 2012, de beroepen zijn (voor zover ontvankelijk) ongegrond verklaard, uitspraak.

Vergunningen fase 3

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten van 29 juni 2012 tot en met 9 augustus 2012.
 • Terinzagelegging besluiten van 5 oktober 2012 tot en met 16 november 2012.
 • Uitspraak Raad van State op fase 3: 19 juni 2013, de beroepen zijn (voor zover ontvankelijk) ongegrond verklaard, uitspraak.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u zich richten tot Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Service menu right