Windpark Zuidlob (in Zeewolde)

Meer artikelen

Zuidlob Wind BV heeft 36 windturbines gerealiseerd in drie lijnopstellingen. Zuidlob Wind BV is een samenwerking tussen de agrarische inwoners van het gebied de Zuidlob (gemeente Zeewolde) - verenigd in windmolenvereniging de Zuidlob - en N.V. NUON Duurzame Energie. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Daarom heeft de minister van EZ de besluiten gecoördineerd.

Procesverloop

 • Status: dit project is afgerond.
 • Kennisgeving start m.e.r.-procedure 12 juni 2009 in de Staatscourant.

Inpassingsplan, MER en vergunningen fase 1

Inpassingsplan

Rijksinpassingsplan (link naar ruimtelijkeplannen.nl)

Printversie inpassingsplan
Milieueffectrapport

Plan-MER deel 1 (pdf, 30 MB) en deel 2 (pdf, 26 MB)

 • Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen van 28 augustus 2009 tot en met 8 oktober 2009.
 • Terinzagelegging inpassingsplan en vergunningen van 23 april 2010 tot en met 4 juni 2010.
 • Officiele naam inpassingsplan: "Windenergie in de Zuidlob (gemeente Zeewolde)".
 • Inpassingsplan vastgesteld: 1 april 2010.
 • Uitspraak Raad van State 24 september 2010, beroep niet ontvankelijk, uitspraak (pdf, 706 kB).
 • Uitspraak Raad van State 23 december 2010, verzet ongegrond verklaard, uitspraak (pdf, 140 kB).
 • Inpassingsplan inwerkingtreding: 5 juni 2010.
 • Inpassingsplan onherroepelijk: 24 september 2010.

Vergunningen fase 2

 • Terinzagelegging ontwerp-besluiten fase 2 van 30 juli 2010 tot en met 9 september 2010.
 • Terinzagelegging besluiten fase 2 van 26 november 2010 tot en met 7 januari 2011.
 • Geen beroep ingesteld.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Bureau Energieprojecten, T (070) 379 8979.

Perscontacten

Service menu right