Contact

Meer artikelen

U kunt Bureau Energieprojecten op de volgende manieren bereiken.

Telefoon

(070) 379 89 79

E-mail

bep@minez.nl

Via dit e-mailadres kunt u geen zienswijzen indienen. Dit kunt u bij voorkeur doen via het digitale reactieformulier op de pagina van het betreffende project.

Informatie voor de pers

Bent u journalist of een andere vertegenwoordiger van de media? Met vragen kunt u terecht bij de woordvoerder van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Directoraat Generaal Energie, Telecom en Markten:

Nynke van der Zee
M 06 11 35 13 13
E N.C.vanderZee@minez.nl

Service menu right