Energiecentrales

Meer artikelen
ijsselcentrale

Energiecentrales met een capaciteit van ten minste 500 MW vallen automatisch onder rijkscoördinatie. Voor duurzame energiecentrales (met uitzondering van windenergie) ligt de grens bij 50 MW.

Bron: Elektriciteitswet 1998, art 9b

In de linkerkolom ziet u de energiecentrales die momenteel in procedure zijn.

Afgeronde of stopgezette projecten voor energiecentrales vindt u hier.
 

Service menu right