Gasinfrastructuur

Meer artikelen
hogedruk gasleiding

Uitbreiding van het landelijk gastransportnet met een druk van ten minste 40 bar en een diameter van ten minste 45,7 centimeter vallen automatisch onder rijkscoördinatie. Dat geldt ook voor ook voor de aanleg of uitbreiding van LNG-installaties met een capaciteit ten minste 4 miljard m3 (bron: Gaswet, art 39b). Ook mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen vallen automatisch onder rijkscoördinatie (Bron: Mijnbouwwet, art 141a).

In de linkerkolom ziet u de projecten in deze categorie die momenteel in procedure zijn.

Afgeronde of stopgezette projecten voor gasinfrastructuur vindt u hier.

Service menu right