Gaswinning

Meer artikelen
hogedruk gasleiding

Opsporing of winning van koolwaterstoffen in beschermde natuurgebieden valt onder rijkscoördinatie (bron: Mijnbouwwet, art 141a, lid 1).

In de linkerkolom ziet u de gaswinning projecten die momenteel in procedure zijn.

Afgeronde of stopgezette projecten voor gaswinning vindt u hier.

Service menu right