Overige projecten

Meer artikelen
kerncentrale borssele

Mijnbouwwerken voor opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen vallen automatisch onder rijkscoördinatie. Bron: Mijnbouwwet, art 141a. Naast de wettelijke categorieen zijn er ook overige projecten.

In de linkerkolom ziet u de projecten in deze projectcategorie die in procedure zijn.

Afgeronde of stopgezette overige projecten vindt u hier.

Service menu right