Windpark Fryslân - fase 1

Meer artikelen

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor Windpark Fryslân.

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

Zienswijzen op ontwerpbesluiten

1. Milieueffectrapport (MER)

De Commissie m.e.r. heeft op verzoek van het ministerie van EZ een tussentijdse toets uitgebracht op het milieueffectrapport voor Windpark Fryslân van juli 2015. De aanvulling op het MER is in mei 2016 aan de Commissie voorgelegd. Over het MER en de aanvulling heeft de Commissie op 4 juli 2016 een toetsingsadvies uitgebracht. De initiatiefnemer heeft n.a.v. dit advies aanvullende informatie voorgelegd aan de Commissie. Hierover heeft de Commissie op 14 juli 2016 advies uitgebracht.
 
Notitie reikwijdte en Detailniveau (NRD)

2. Inpassingsplan

OntwerpbesluitBesluit

Ontwerpinpassingsplan (link naar RO-portaal)

Inpassingsplan (link naar RO-portaal)

Printversies:

Printversies:

Aanvragen en vergunningen

NrNaam vergunning tbv Windpark FryslânAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1Omgevingsvergunning
B&W van Sudwest-Fryslân

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Aanvullingen en bijlagen (pdf, 28 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 8 MB)Besluit (pdf, 5 MB)
2Ontheffing Bouwbesluit
B&W van Sudwest-Fryslân

Aanvraag (pdf, 3 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 1 MB)
3Nbw-vergunning
GS van Fryslân

Aanvraag en bijlagen (pdf, 15 MB)

Aanvullingen en bijlagen (pdf, 22 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 32 MB)

Besluit (pdf, 30 MB)

4Flora- en faunawetontheffing
Staatssecretaris van EZ, RVO

Aanvraag (pdf, 12 MB)

Aanvulling (pdf, 4 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 7 MB)

Besluit (pdf, 7 MB)

5Watervergunning
Minister van IenM, RWS

Aanvraag (pdf, 44 MB)

Aanvullingen en bijlagen Deel 1 (pdf, 48 MB)

Aanvullingen en bijlagen Deel 2 (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf,  15 MB)

Besluit (pdf, 16 MB)

6Wbr-vergunning
Minister van IenM, RWS

Aanvraag en bijlagen(pdf, 21 MB)

Aanvullingen bijlagen Deel 1 (pdf, 48 MB)

Aanvullingen bijlagen Deel 2 (pdf, 33 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 13 MB)

Besluit (pdf, 18 MB)

 

 

Service menu right