Windpark Fryslân - Wijzigingsbesluiten

Meer artikelen

Aanvragen, ontwerp(wijzigings)besluiten en wijzigingsbesluiten voor Windpark Fryslân.

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

0. Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

1. Inpassingsplan

OntwerpbesluitBesluit
Ontwerpinpassingsplan correctieve herziening (link naar RO-portaal)Inpassingsplan correctieve herziening (link naar RO-portaal)

Printversie:

Ontwerpinpassingsplan correctieve herziening incl. kaarten (pdf, 10 MB)

Printversie:

Inpassingsplan correctieve herziening incl. kaarten (pdf, 11 MB)

2. Aanvragen en besluiten

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1

Flora- en faunawetontheffing

Staatssecretaris van EZ, RVO

Aanvraag (pdf, 12 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit, compleet (pdf, 929 kB)

Besluit (pdf, 728 kB)

2

Vergunning Natuurbeschermingswet wijziging tiplaagte

GS Fryslân

Aanvraag (pdf, 2 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 23 MB)Besluit (pdf, 758 kB)

 

Service menu right