Windpark N33 - Fase 1

Meer artikelen

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor Windpark N33.

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

0. Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:

Hieronder vindt u de nota van antwoorden op de zienswijzen (ook te vinden in de bijlagen van het inpassingsplan):

1. Ontwerp Inpassingsplan

De ministers van EZ en van IenM maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark N33. Dit is het Rijksinpassingsplan.

OntwerpbesluitBesluit
Ontwerpinpassingsplan (link naar RO-portaal)Inpassingsplan (link naar RO-portaal)

Printversies:

Printversies:

 

2. Milieueffectrapport (MER)

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1

Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Midden
B&W Gemeente Veendam

Aanvraag (pdf, 48 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 280 kB)Besluit (pdf, 6 MB)
2

Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Zuid
B&W Gemeente Veendam

Aanvraag (pdf, 35 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 6 MB)

3

Omgevingsvergunning onderdeel Vermeer Noord
B&W Gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 38 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 17 MB)

4

Omgevingsvergunning onderdeel Eekerpolder
B&W Gemeente Menterwolde

Aanvraag (pdf, 36 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)

Besluit (pdf, 18 MB)

5

Watervergunning onderdeel Eekerpolder
DB Waterschap Hunze en Aa's

Aanvraag is inbegrepen in aanvraag 4

als bijlage 18.

Ontwerpbesluit (pdf, 1 MB)

Besluit (pdf, 2 MB)

6

Vergunning Wet natuurbescherming (v.h. Nbw-vergunning)
GS Provincie Groningen

Aanvraag (pdf, 15 MB)

Ontwerpbesluit:
innogy (Eekerpolder) (pdf, 100 kB)
Vermeer Noord (pdf, 100 kB)
Vermeer Midden (pdf, 100 kB)
Vermeer Zuid (pdf, 100 kB)
Bijlage 1 (pdf, 300 kB) behorend bij alle onderdelen van het OB

Besluit:
innogy (Eekerpolder) (pdf, 841 kB)
Vermeer Noord (pdf, 803 kB)
Vermeer Midden (pdf, 2 MB)
Vermeer Zuid (pdf, 2 MB)
Bijlage 1 (pdf, 133 kB) behorend bij alle onderdelen van het besluit

7Ontheffing Wet natuurbescherming (v.h. Flora- en faunawetontheffing)
Staatssecretaris van EZ
Aanvraag (pdf, 17 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 260 kB)Besluit (pdf, 6 MB)

 

Service menu right