Windpark N33 - Fase 3

Meer artikelen

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor Windpark N33.

Op deze pagina vindt u de aanvragen en (ontwerp)besluiten op aanvraag van fase 3 van Windpark N33. De diverse benodigde besluiten worden in 3 fasen voorbereid. De stukken van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder Fase 1 en Fase 2.
De minister van EZ heeft voor de coördinatie van drie van de (ontwerp)besluiten van fase 3 een coördinatiebesluit genomen. Dit coördinatiebesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 15 maart 2017.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

0. Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:

1. Aanvragen en besluiten op aanvraag

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1Omgevingsvergunning  deelgebied Eekerpolder Menterwolde (iWN)
B&W gemeente Midden Groningen

Aanvraag
(pdf, 28 MB)

Ontwerpbesluit (pdf, 98 kB)Besluit (pdf,  MB)
2Omgevingsvergunning deelgebieden Vermeer Noord Monterwolde (VN)
B&W gemeente Midden Groningen
Aanvraag
(pdf, 25 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 79 kB)Besluit (pdf,  MB)
3Omgevingsvergunning deelgebied Eekerpolber (iWN)
B&W gemeente Oldambt
Aanvraag
(pdf, 25 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 175 kB)Besluit (pdf,  MB)
4Omgevingsvergunning deegebieden Vermeer Midden (VM)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf,  19 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 94 kB)Besluit (pdf,  MB)
5Omgevingsvergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 23 MB)
Ontwerpbesluit (pdf,  95 kB)Besluit (pdf,  MB)
6Omgevingsvergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 603 kB)
Ontwerpbesluit (pdf, 105 kB)Besluit (pdf,  MB)
7Watervergunning deelgebied Vermeer Noord (VN)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf, 16 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 215 kB)Besluit (pdf,  MB)
8Watervergunning deelgebieden Vermeer Noord en Eekerpolder (iWN)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf,17 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 192 kB)Besluit (pdf,  MB)
9Watervergunning deelgebied Vermeer Midden (VM)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf, 8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf,  188 kB)Besluit (pdf,  MB)
10Watervergunning deelgebied Vermeer Zuid (VZ)
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf, 7 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 206 kB)Besluit (pdf,  MB)
11Ontheffing Wet natuurbescherming deelgebied Vermeer Noord (VN)
GS Provincie Groningen
Aanvraag
(pdf, 5 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 678 kB)

Besluit (pdf,  MB)

 

Generieke bijlage van het 'Bemalingsadvies' bij aanvragen 7 en 8

- Deel 1 (pdf, 78 MB)
- Deel 2 (pdf, 78 MB)
- Deel 3 (pdf, 4 MB)

Service menu right