Windpark N33 - Fase 4

Meer artikelen

Aanvragen, ontwerpbesluiten en besluiten voor Windpark N33.

Op deze pagina vindt u de aanvragen en (ontwerp)besluiten op aanvraag van fase 4 van Windpark N33. De diverse benodigde besluiten worden in 4 fasen voorbereid. De stukken van de eerdere fasen zijn beschikbaar onder Fase 1, Fase 2 en Fase 3.
De minister van EZ heeft voor de coördinatie van drie van de (ontwerp)besluiten van fase 4 een coördinatiebesluit (pdf, 114 kB) genomen. Dit coördinatiebesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 28 maart 2017.

Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote documenten.

0. Zienswijzen en reacties op ontwerpbesluiten

De volgende zienswijzen en reacties zijn ontvangen op onderstaande ontwerpbesluiten:

1. Aanvragen en besluiten op aanvraag

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1Omgevingsvergunning
B&W gemeente Veendam
Aanvraag
(pdf, 23 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 530 kB)Besluit (pdf,  5 MB)
2Omgevingsvergunning
B&W gemeente Midden-Groningen
Aanvraag
(pdf, 22 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 244 kB)Besluit (pdf,  438 kB)
3Watervergunning
db Waterschap Hunze en Aa's
Aanvraag
(pdf,  8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 217 kB)Besluit (pdf,   1 MB)
4Wbr-vergunning
Minister van IenW (Rijkswaterstaat)
Aanvraag
(pdf, 8 MB)
Ontwerpbesluit (pdf, 274 kB)Besluit (pdf,  331 kB)

 

Service menu right