Windpark Windplan Blauw - Fase 1

Meer artikelen

Op deze pagina vindt u de documenten van dit project. Tip: lees eerst hoe u overzicht bewaart in grote bestanden.

0. Zienswijzen op ontwerpbesluiten

1. Inpassingsplan

De ministers van EZK en van BZK maken samen een bestemmingsplan op rijksniveau voor de realisatie van windpark Windplan Blauw. Dit is het Rijksinpassingsplan.

OntwerpbesluitBesluit
Ontwerp-inpassingsplan (link naar RO-portaal)Inpassingsplan (link naar RO-portaal)

Printversie:

Printversie:

2. Milieueffectrapport (MER)

Op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is het MER opgesteld:

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD):

3. Aanvragen en vergunningen

NrNaam vergunningAanvraagOntwerpbesluitBesluit
1

Wabo Buitendijks Nuon

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 31 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB)

Bijlagen (pdf, 853 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
2

Wabo Buitendijks SwifterwinT

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 136 kB)

Bijlagen (pdf, 864 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
3

Wabo Windpark Elandtocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 127 kB)

Bijlagen (pdf, 612 kB

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 3 MB)
4

Wabo Windpark Kolkbekertocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 134 kB)

Bijlagen (pdf, 610 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 6 MB)
5

Wabo Windpark Rendiertocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 133 kB)

Bijlagen (pdf, 1 MB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de terinzagelegging)

Besluit (pdf, 6 MB)
6

Wabo Windpark Rivierduintocht

Gemeente Dronten

Aanvraag (pdf, 28 MB)

Aanvulling (pdf, 42 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 139 kB)

Bijlagen (pdf, 610 kB)

(de bijlagen zijn op 2 juli toegevoegd aan de website)

Besluit (pdf, 7 MB)
7

Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming-

Provincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 27 MB)

Aanvulling (pdf, 3 MB)

(de aanvulling is op 13 november toegevoegd aan de ter inzage legging)

Ontwerpbesluit (pdf, 707 kB)Besluit (pdf, 3 MB)
8

Wet natuurbescherming - soortenbescherming-

Procincie Flevoland

Aanvraag (pdf, 14 MB)

Deze aanvraag is nog in

behandeling en wordt

meegenomen in fase 2

 
9

Waterwetvergunning inrichting NUON

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 50 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 2 MB)Besluit (pdf, 2 MB)
10

Waterwetvergunning inrichting IJsselmeerwint

Rijkswaterstaat

Aanvraag (pdf, 37 MB)Ontwerpbesluit (pdf, 745 kB)Besluit (pdf, 1 MB)

 

Service menu right