Planschade

Meer artikelen

Voor de projecten onder Rijkscoordinatie wordt de locatie of het tracé over het algemeen vastgelegd in een inpassingsplan van de ministers van EZK en BZK.

Het is mogelijk dat dit inpassingsplan schade voor u veroorzaakt. U leest meer over planschade op deze website.

Service menu right