Samen werken aan energieprojecten

Meer artikelen
In de transitie naar een duurzame energievoorziening vindt de overheid het belangrijk om de omgeving goed te betrekken. De opwekking, opslag en het transport van energie worden in deze transitie steeds meer onderdeel van de plek waar Nederlanders wonen, werken en recreëren.
 
Als burgers, de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties goed met elkaar samenwerken kunnen energieprojecten beter en sneller worden gerealiseerd. Het kan hierbij gaan om windmolenparken, maar ook over projecten rond mijnbouw en hoogspanningsmasten.
 
In de visie samen energieprojecten realiseren, die op 1 februari 2016 naar de Tweede Kamer is gestuurd, wordt gekeken hoe alle partijen sneller bij energieprojecten betrokken kunnen worden en hoe de beschikbare informatie beter kan worden gedeeld. Bij complexe projecten kan bijvoorbeeld een omgevingsmanager worden aangesteld. Deze visie is opgesteld door de Ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu.
 
Specifiek voor mijnbouwprojecten zijn er  toezeggingen gedaan via een voorstel voor aanpassingen in de Mijnbouwwet. Hiermee wordt de inspraak voor burgers en lokale overheden bij besluiten rondom gas- en oliewinning verbeterd en het onafhankelijke toezicht bij mijnbouwactiviteiten versterkt.

Service menu right