Business Angels Technostarters II | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Business Angels Technostarters II

10-02-2020

Business Angels Technostarters II wil investeren in jonge technostarters en ze bijstaan met vooral praktische ondernemers- en managementervaring.

Gegevens fonds

  • Totale looptijd: 2008 - 2020
  • Investeringsperiode: 31 maart 2014
  • Investeringsbudget: € 3 miljoen
  • EZ-lening: € 1,5 miljoen

Strategie

Business Angels Technostarters II wil – net als het in 2005 gehonoreerde en inmiddels uitgeïnvesteerde fonds Business Angels Technostarters – investeren in jonge technostarters, en ze bijstaan met vooral praktische ondernemers- en managementervaring. Een technostarter krijgt 1 of 2 aandeelhouders in het startersfonds toegewezen als aanspreekpunt c.q. begeleider. Het fonds wil technostarters actief begeleiden en haar netwerk van 7 aandeelhouders inzetten.

Selectiecriteria

Selectiecriteria die gehanteerd worden zijn conform de doelstelling van de Seed Capital en verder zijn de volgende onderwerpen van belang:

  • helder profiel van de technostarter
  • initiële investeringsbehoefte tussen € 100.000 en € 400.000
  • coachbaar door investeerders
  • duidelijke exitmogelijkheden

Daarnaast dient de technostarter de pre-seed fase achter de rug hebben en al iets van een prototype, patentrechten of een launching customer hebben.

Doelgroep

Jonge technostarters, die - naast een financiële injectie – baat hebben bij een brede bedrijfsmatige ondersteuning en/of persoonlijke begeleiding door (ex-)ondernemers. Business Angels Technostarters II maakt geen onderscheid naar soort technologie. Wél moet de business van de technostarter passen bij de ervaring en expertise van tenminste één van de business angels (onder andere ICT, medische technologie, fijnmetaal en de zorg).

Beoogde resultaten

Het fonds verwacht in 4 jaar tijd 10 participaties te realiseren.

Fondsmanagement

De fondsdirectie wordt gevoerd door 6 business angels en een vertegenwoordiger van Participatiemaatschappij Oost Nederland NV. Besluiten worden door de fondsdirectie bij meerderheid van stemmen genomen. De administratie is in handen van één van de aandeelhouders. De aangewezen begeleider van een participatie draagt zorg voor dossiervorming.

Contactgegevens

Business Angels Technostarters II
Haaksbergerweg 4
7481 RR Haaksbergen
Telefoonnummer: (053) 569 68 80
www.batfund.nl

Contactpersoon: Rob Noltes, e-mail: rob@noltes.nl

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.