CEF Transport

Wilt u als onderneming, (mede)overheid, publiek-privaat- of andere samenwerkingsverband een bijdrage leveren aan de bouw van het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dien een projectvoorstel in dat het hoofdnetwerk voor vervoer en transport binnen de Europese Unie verbetert.

CEF Transport maakt onderdeel uit van het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF). Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport (CEF Transport), energie (CEF Energy) en telecommunicatie (CEF Telecom).

Budget

CEF Transport heeft in de periode 2014 - 2020 een totaal budget van ruim € 24 miljard om projecten te ondersteunen.

Voorwaarden

Alleen projecten die op het TEN-T-netwerk liggen komen in aanmerking voor subsidie. De projecten moeten het TEN-T-netwerk verbeteren en versterken. Lees meer over de voorwaarden CEF Transport.

Aanvragen

Voor de CEF Blending Call 2017 is de sluitingsdatum van 30 november 2017 verplaatst naar 12 april 2018.

De TEN-T verordening verlangt van u dat projecten economisch levensvatbaar zijn. Dit wordt beoordeeld op basis van een sociaal-economische analyse van de kosten en baten. Ook heeft u een milieuverklaring nodig bij uw aanvraag van CEF Transport.

Resultaten CEF Calls

Sinds 2014 zijn er diverse CEF Transport calls gepubliceerd. Nederland is vanaf de start van de programmaperiode in 2014 actief betrokken bij diverse projecten.

Bekijk de resultaten CEF Calls en de Nederlandse deelname per jaar. Een uitgebreid overzicht van de openstaande en gesloten calls vindt u op INEA.

CEF Transport in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van CEF Transport. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Op de hoogte blijven?

Wet- en regelgeving

Meer informatie over het TEN-T netwerk vindt u in onderstaande verordeningen:

Achtergrond

De Europese Commissie bouwt met de subsidie CEF Transport aan het kernnetwerk (core network) en het uitgebreide transportnetwerk (comprehensive network) voor zowel goederen als reizigers in Europa. Daarmee worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden met elkaar verbonden.

Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. Deze corridors vormen de ruggengraat van het transportnetwerk van Europa. Ze hebben de hoogste prioriteit binnen TEN-T. Van deze corridors lopen er 3 door Nederland.

CEF Transport en TEN-T-beleid is ontwikkeld om knelpunten in het transportnetwerk tussen de lidstaten in Europa op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • De spoor en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
  • Een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
  • Innovatie en energiebesparing zijn ook belangrijke onderwerpen.
logo cef eu

Download:

Service menu right