CEF Transport

Heeft u een voorstel voor het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Een financiële bijdrage vanuit CEF-Transport is mogelijk. Elk jaar worden één of meerdere oproepen voor projectvoorstellen en hun doelstellingen gepubliceerd. U kunt op basis van deze oproep een voorstel indienen.

CEF Transport staat open voor overheden en bedrijfsleven, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, industriële en logistieke bedrijven en dienstverlenende bedrijven.

  • De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen. Met gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau ondersteunt het de ontwikkeling van goed presterende trans-Europese transportnetwerken. Ze zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt. CEF-investeringen vullen de ontbrekende schakels in de kern van het Europese transportnetwerk. Binnen de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.
  • TEN-T is het beleidsprogramma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn negen kernnetwerkcorridors vastgesteld. Deze corridors zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. Ze vormen de ruggengraat van het Europese transportnetwerk en hebben daarom de hoogste prioriteit binnen TEN-T. Drie van deze negen corridors lopen door Nederland.

Budget

CEF Transport heeft voor de periode 2014 tot 2020 ruim € 24 miljard om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er ieder jaar minstens eentje openstaat. Voor de call 2019 is € 100 miljoen beschikbaar.

Het subsidiebedrag verschilt per projectdoelstelling en –uitvoering en kan variëren van 10 tot 50% van de totale projectkosten.

Voorwaarden

Alleen projecten die voldoen aan de criteria - waaronder een bijdrage aan het functioneren van het TEN-T-netwerk - en aan één of meer subdoelstellingen komen in aanmerking voor de CEF subsidie. Dit zijn de voorwaarden CEF Transport.

CEF call 2019

Aanvragen kunt u indienen vanaf 8 januari tot en met 24 april 2019. Uitgebreide informatie is beschikbaar op de website van INEA. In totaal is er een budget van €100 miljoen beschikbaar voor deze subsidie-oproep. De subsidiemiddelen worden per prioriteit als volgt verdeeld (indicatief):

Prioriteiten van deze call en verdeling van budgetten

Grensoverschrijdende trajecten op het uitgebreide netwerk (inclusief zeehavens op het uitgebreide netwerk)

€ 65 mln

Retrofitting remmen goederenwagons om geluidhinder van spoor te verminderen€ 35 mln

Resultaten CEF Calls

Sinds 2014 zijn er diverse CEF Transport calls gepubliceerd. Nederland is vanaf de start van de programmaperiode in 2014 actief betrokken bij diverse projecten. 

2018

Voor de vijfde call was € 450 miljoen beschikbaar gesteld. Door en met Nederlandse partijen zijn 19 aanvragen ingediend. De beoordeling daarvan loopt nog. Resultaten worden in de loop van 2019 bekendgemaakt.

 

2017

  • De vierde call werkte met zogenaamde ‘blending’. Hierbij werd  de Europese subsidie gecombineerd  met extern kapitaal (leningen). Voor deze call was € 1.350 miljard beschikbaar.  Er zijn 10 projecten met Nederlandse partijen geselecteerd. Het gaat merendeels om pilots met laad- en vulpunten voor schone brandstoffen voor schepen, bussen en vrachtauto’s. De totale subsidie hiervoor bedroeg € 122 miljoen.
  • Daarnaast vond een aparte call plaats voor SESAR-projecten (luchtverkeersmanagement). Hiervoor was € 290 miljoen beschikbaar. Drie projecten met Nederlandse partijen zijn geselecteerd, onder meer voor luchtverkeersleiding op afstand in Maastricht en Groningen vanuit Schiphol. In totaal is € 29 miljoen subsidie met deze drie projecten gemoeid.

    Een uitgebreid overzicht van de openstaande en gesloten calls vindt u bij INEA.

CEF Transport in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van CEF Transport. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie over het TEN-T netwerk vindt u in onderstaande verordeningen en op de interactieve kaart in TENtec

Achtergrond

De Europese Commissie bouwt met de subsidie CEF Transport aan het kernnetwerk (core network) en het uitgebreide transportnetwerk (comprehensive network) voor zowel goederen als reizigers in Europa. Daarmee worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden met elkaar verbonden.

Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. Deze corridors vormen de ruggengraat van het transportnetwerk van Europa. Ze hebben de hoogste prioriteit binnen TEN-T. Van deze corridors lopen er 3 door Nederland.

CEF Transport en TEN-T-beleid is ontwikkeld om knelpunten in het transportnetwerk tussen de lidstaten in Europa op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • De spoor en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
  • Een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
  • Innovatie en energiebesparing zijn ook belangrijke onderwerpen.
logo cef eu

Download:

Service menu right