Aanvragen CEF Transport

De TEN-T verordening verlangt van u dat projecten economisch levensvatbaar zijn. Dit wordt beoordeeld op basis van een sociaal-economische analyse van de kosten en baten (voor meer informatie, zie artikel 7.2.c van de verordening). Het gaat hier om projecten van de categorie 'works' en de combinatie 'studies and works'.

De kostenbatenanalyse (KBA) wordt uitgevoerd volgens een in nationale context erkende methode. Op deel A2.3 van het aanvraagformulier moet de betreffende lidstaat bevestigen dat u deze sociaal-economische analyse uitvoerde.

Milieuverklaringen

Deel C van het aanvraagformulier gaat over Europese milieuregels. U moet aantonen dat uw project niet in strijd is met deze regels. Het bevoegd gezag moet de bijbehorende verklaringen ondertekenen. Dit kan per verklaring een andere overheid zijn.

Download het document 'Milieuverklaringen en contactgegevens' op deze pagina. In het document vindt u een overzicht van de instanties. Daarmee kunt u contact opnemen om deze verklaring te krijgen. Het overzicht is niet volledig. Wij actualiseren het overzicht als aanvullende informatie beschikbaar is.

Ministeriƫle instemming aanvragen

Stemt het ministerie in met de indiening van de aanvraag? Een vertegenwoordiger ondertekent dan namens het ministerie het A2.3-formulier. Het hangt af van de transportmodus wie dat is. Een overzicht van deze vertegenwoordigers en de benodigde contactinformatie vindt u op deze pagina.

Tijdlijnen Blending Call

Alle lidstaten stellen tijdlijnen op waarbinnen u de aanvraag moet indienen. De tijdlijn voor de Nederlandse 'blending call' en de tijdlijnen van de overige lidstaten vindt u op Tijdlijn CEF Blending call.

Downloads:

Service menu right