CEF Blending call 2017

De Europese Commissie stelde op 8 februari 2017 de zogenaamde 'blending call' voor het onderdeel CEF Transport open. De call heeft een andere opzet dan de calls die tot nu toe zijn gepubliceerd.

In december is de uitslag bekend geworden van het eerste deel van de CEF blending call 2017

Voor de vierde call is € 1,35 miljard euro beschikbaar. Deze call kent twee tranches. In de eerste tranche zijn 6 projecten geselecteerd met Nederlandse deelnemers. Samen ontvangen zij € 86 miljoen euro subsidie. Het gaat om elektrische bussen, auto’s en binnenvaartschepen, ERTMS voor locomotieven, en verbetering van het Twentekanaal en de havens van Hengelo en Almelo.

Voor de CEF Blending Call 2017 is de sluitingsdatum 12 april 2018.

Bij deze call is er niet alleen sprake van een subsidie. De subsidieaanvraag is een combinatie met bijvoorbeeld financiering uit het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en/of andere financiële instrumenten. Tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag wordt ook al samengewerkt met geldverstrekkers zoals bijvoorbeeld de Europese Investerings Bank (EIB). Deze gecombineerde vorm van financieren is kenmerkend voor de 'blending call'.

De tijdlijn van Nederland en de tijdlijnen van buitenlandse lidstaten vindt u op Tijdlijn CEF Blending call.

Waar richt de 'blending call' zich op?

  • De 'blending'call richt zich op projecten op het kernnetwerk.
  • De nadruk daarbij ligt op de kernnetwerkcorridors.
  • U kunt geen aanvragen indienen voor studies, alleen voor werken.
  • Er gelden hogere drempels voor de minimale projectkosten.

De indicatieve verdeling van de budgetten per prioriteit ziet er als volgt uit:

Prioriteit
Budget (x miljoen)
Projecten op het kernnetwerk corridors
450
Projecten op andere secties van het kernnetwerk
100
Operabiliteit op het spoor
50
ERTMS
100
Innovatie
490
Veiligheid en betrouwbaarheid
10
SESAR
40
ITS op de weg
40
Snelwegen op zee (MoS)
40
Projecten in (stedelijke) knooppunten
10
Multimodale logistieke platforms
20

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

cef transpor schema blending call

In november 2017 is het bedrag voor innovatie met € 350 miljoen verhoogd tot € 490 miljoen. Daarmee kwam het totaal op € 1,35 miljard. Let wel: in december 2017 is € 1 miljard van het budget verdeeld over 39 projecten die in juli waren ingediend. Door toepassing van flexibliteitsregels is nog eens € 115 miljoen extra budget beschikbaar: dus van het totale budget € 350 miljoen voor innovatie en voor de overige prioriteiten samen € 115 miljoen euro.’

Meer informatie over de 'blending call'

  • Meer informatie over het werkprogramma, de calltekst en meer details over de prioriteiten vindt u op de website van de Europese Commissie.
  • De Europese Commissie organiseerde op 27 februari 2017 een informatiedag over de 'blending call'. Ze deed dit samen met INEA en de EIB. Meer informatie over de resultaten van deze dag vindt op de website van INEA.

Service menu right