Resultaten CEF Calls

Sinds 2014 zijn er diverse CEF Transport calls gepubliceerd. Nederland is vanaf de start van de programmaperiode in 2014 actief betrokken bij diverse projecten. Bekijk het overzicht van de CEF-calls en de Nederlandse deelname per jaar. Een uitgebreid overzicht van de openstaande en gesloten calls vindt u op de website van INEA.

2016

  • Voor de derde call is € 2 miljard beschikbaar gesteld. Er zijn 15 projecten geselecteerd met Nederlandse partijen, onder meer ter verbetering van regionale grensoverschrijdende spoorverbindingen, luchtverkeersmanagement en slimme vervoersystemen als truck platooning.
  • Ook vond in 2016 een CEF call voor synergieprojecten plaats. Het budget hiervoor was € 40 miljoen. Deze projecten dragen bij aan zowel de doelstellingen van TEN-T als die van TEN-E (Trans European Network for Energy). In Nederland is één project gehonoreerd waarbij windenergie van de Noordzee op land wordt opgeslagen in de vorm van waterstof, dat gebruikt kan worden in voertuigen.

2015

In de tweede call kregen 195 projecten subsidie. Deze projecten ontvingen in totaal € 6,7 miljard. Nederland is bij 13 projecten betrokken. Nederlandse partijen ontvingen in totaal € 117,8 miljoen subsidie voor deze projecten. Nederland levert vooral een sterke bijdrage aan de innovatieve en duurzame projecten.

Bekijk de uitgebreidere rapportage onder download over de in 2016 goedgekeurde projecten (ingediend in de call 2015).

2014

In de eerste call werd € 13 miljard toegekend aan totaal 276 projecten. Bij 25 projecten die in deze call werden goedgekeurd zijn Nederlandse partijen betrokken.

Service menu right