Deelnemen aan COST-actie

Als Nederlandse onderzoeker kunt u deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie via het Management Comité of via een werkgroep.

Een overzicht van de COST-acties vindt u op de COST-website.

Deelname aan het Management Comité

Elke COST-actie heeft een Management Comité (MC), samengesteld uit de officieel aangemelde afgevaardigden van de deelnemende COST-lidstaten. Het Management Comité heeft de supervisie en coördineert de goede uitvoering van de COST-actie. Elk COST-land mag 2 afgevaardigden en meerdere plaatsvervangers aanleveren. Het COST-land dat de actie opstart en de MC-voorzitter levert mag 1 extra MC-lid hebben. Een minimale Nederlandse vertegenwoordiging in het Management Comité is vereist zodat Nederlandse partners kunnen deelnemen aan de werkgroepen, internationale bijeenkomsten en dergelijke van de actie, met vergoeding van hun reis- en verblijfkosten door COST.

Deelname aan een werkgroep (WG)

De uitvoering van een COST-actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 2 tot 4) waarbinnen een klein aantal onderzoekers werken rond specifieke taken. Hierin zitten niet alleen de leden van het Management Comité, maar kunnen ook nog andere onderzoekers van de deelnemende COST-lidstaten participeren.

Wanneer kunt u deelnemen?

Aanvragen voor deelname aan een COST-actie indienen kan in principe op elk ogenblik, maar bij voorkeur bij de start van een actie.

Hoe kunt u deelnemen?

Wilt u deelnemen aan het Management Comité van een COST-actie? Vul dan het aanvraagformulier onder Download in en mail dit naar cost@rvo.nl.

Als de COST-actie al meer dan 1 jaar loopt, dan moet u toestemming vragen aan de voorzitter van het Management Comité voor de betrokken COST-actie.

Deelnemen aan een werkgroep is alleen mogelijk als er al een Nederlandse vertegenwoordiger in het Management Comité is aangesteld. U hoeft dan geen aanvraagformulier in te dienen, maar u kunt zich rechtstreeks richten tot de Nederlandse vertegenwoordiger in het Management Comité of tot de voorzitter van de actie.

Service menu right