CRP

Meer artikelen
Tractor op het land

CRP staat voor Co-operative Research Programme on Biological Resource Management for Sustainable Agricultural System. Dit programma van de OESO financiert landbouwkundig onderzoek en congressen.

Het hoofddoel van het CRP is het vergroten van wetenschappelijke kennis en het verstrekken van wetenschappelijke informatie om het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen beter te integreren in toekomstig landbouw-, voedsel-, bosbouw- en visserijbeleid .

Onderzoeksthema's

De onderzoeksthema’s van het CRP zijn:

  • Beheersen van toekomstige natuurlijke hulpbronnen (Managing Natural Capital for the Future)
  • Beheersing van risico’s in een verbonden wereld (Managing Risks in a Connected World)
  • Nieuwe technologieën en innovaties met invloed (Transformational Technologies and Innovation)

Welke activiteiten financiert CRP?

Het programma financiert 2 soorten activiteiten:

Onderzoeksbeurzen:

sponsoring van wetenschappers om onderzoeksprojecten uit te voeren in een ander land dat deelneemt aan het project met het oog op de versterking van de internationale uitwisseling van ideeën.
Het programma betaalt de reis- en verblijfskosten.
De voorwaarden zijn dat de wetenschapper zijn/haar postdoctorale studie heeft afgerond, een vaste aanstelling heeft en woonachtig is in een deelnemend land en onderzoek uitvoert in een ander deelnemend land.
De duur van de beurzen varieert van 6-26 weken en moet passen binnen een van de onderzoeksthema’s.
Bij de beoordeling van de beursvoorstellen is wetenschappelijke excellentie het belangrijkste criterium.

Congressen:

Sponsoring of co-sponsoring van internationale congressen, workshops en symposia met als doel om beleidsmakers, het bedrijfsleven en de academische wereld op de hoogte te brengen van huidig en toekomstig onderzoek.
De bijeenkomst moet plaatsvinden in een deelnemend land en moet passen binnen een van de onderzoeksthema’s.
Bij de beoordeling van voorstellen voor congressen is beleidsrelevantie het belangrijkste criterium.
 

Indieningstermijn

De mogelijkheid voor het indienen van een voorstel gaat weer open in april 2018.

Regels voor indienen

Meer informatie over het programma en hoe u kunt indienen vindt u op de website van het CRP.

Hulp nodig?

Op de website van het CRP staan de coördinatoren voor ieder onderzoeksthema waarmee u gedurende het schrijven van het voorstel contact kunt opnemen.
U kunt ook contact opnemen over dit programma met Saske Hoving van RVO.nl.

Service menu right