Deelnemen als financier aan de Groeifaciliteit | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deelnemen als financier aan de Groeifaciliteit

04-02-2019

U kunt als financier deelnemen aan de Groeifaciliteit als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De organisatie is een kredietinstelling of participatiemaatschappij.
  • Voor een participatiemaatschappij geldt dat de juridische entiteit is ingericht naar Nederlands recht of recht van een andere EU-staat.
  • Tot kredietinstellingen worden algemene spaar- en hypotheekbanken gerekend die een DNB-vergunning hebben of beschikken over een vergunning die is afgegeven door een andere EU-lidstaat; ook informal investors kunnen, onder bepaalde voorwaarden, als participatiemaatschappij beschouwd worden indien zij zich tot doel stellen op structurele wijze risicokapitaal te verstrekken en hiertoe een vennootschap met een afgescheiden vermogen hebben opgericht
  • De organisatie voert een actief en winstgericht beleid voor het verstrekken, beheren en vervreemden, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de Staat.
  • De organisatie beschikt over voldoende financiële draagkracht en stabiliteit.

Provisie

Naast de eenmalige afsluitprovisie van 1% over het gegarandeerde bedrag, moet u jaarlijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 3% provisie betalen. Deze 3% provisie is ook berekend over het gegarandeerde bedrag. Als RVO.nl van mening is dat er sprake is van een ‘verhoogd risicoprofiel’, kan er een aanvullende provisie in rekening worden gebracht. De garantie heeft een minimale looptijd van 6 jaar en een maximale looptijd van 12 jaar.

Garantiebedragen

De Groeifaciliteit hanteert verschillende maximumbedragen:
  • Een bank kan een garantiefinanciering verstrekken tot maximaal € 5 miljoen in de vorm van achtergestelde leningen. Van dit bedrag kan de helft onder de garantie worden gebracht.
  • Risicodragend vermogen (achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal) verstrekt door participatiemaatschappijen valt tot maximaal € 25 miljoen onder de regeling. Het garantiebedrag is de helft hiervan.

Looptijd en aflossing

De looptijd van de garantie is minimaal 6 en maximaal 12 jaar. Bij een achtergestelde lening is het mogelijk om eenmalig uitstel van maximaal 1 jaar op het aflossingsschema door te voeren. Daarna is uitstel alleen mogelijk met toestemming van RVO.nl.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.