Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit

21-04-2020

U komt in aanmerking voor de Groeifaciliteit, als u voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba plaats.
  • Er zijn voldoende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
  • De financiering die u aanvraagt is niet ter vervanging van eerder verstrekt krediet (‘fresh money-eis’). Dit is wel mogelijk als die een concrete verbetering in het ondernemingsbeleid ten doel heeft, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsopvolging.
  • Er hebben zich geen bovenmatige kapitaalonttrekkingen voorgedaan in de laatste 12 maanden.
  • Het kapitaal dat u aan wilt trekken is alleen bestemd voor de financiering van eigen bedrijfsactiviteiten of bedrijfsovername(s).

Welke sectoren zijn uitgesloten?

Als uw bedrijf behoort tot één van de volgende sectoren, dan kunt u geen gebruik maken van de regeling Groeifaciliteit:

  • landbouw, visserij en aquacultuur, met uitzondering van toelevering en dienstverlening
  • onroerend goed, met uitzondering van bemiddeling
  • de financiële sector (bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijven en participatiemaatschappijen)
  • de gezondheidszorg (aangenomen dat uw onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg )

Achterstelling lening

Een lening kan alleen onder garantie gebracht worden als deze is achtergesteld op concurrente crediteuren. Er mogen geen andere zekerheden gesteld worden dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder. De achterstelling kan niet teniet worden gedaan door verrekening met eventuele vorderingen van de ondernemer op de financier.
Als de lening wordt verstrekt aan een holding, geldt de vereiste achterstelling niet. Wel geldt dat er ook dan geen zekerheden gesteld mogen worden anders dan de persoonlijke borgstelling door de aandeelhouder en/of verpanding van aandelen in dochtermaatschappijen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.