CO₂-reductie industrie - DEI+

Bent u een ondernemer en of eindgebruiker die investeert in innovatieve CO2-reducerende maatregelen in de industrie, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? U komt dan in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Alleen het subthema Circulaire economie is open voor aanvragen vanaf 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020, 17:00 uur.

Het DEI+thema CO2-reductie industrie ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die bijdragen aan het kosteneffectief verminderen van de CO2-emissies richting 2030. Een pilotproject is een proefproject waarin innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in omgevingen die representatief zijn voor de praktijk.

Binnen CO2-reductie kunt u op 4 onderdelen focussen: Recycling en hergebruik van afval, Infrastructuur, CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage en overige CO2-reducerende maatregelen.

De uitgebreide voorwaarden verschillen per onderdeel. U leest daar alles over in de handleiding DEI+.

Budget

Subsidiebudget DEI+ CO2-reductie industrie

ProgrammalijnPeildatumBudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
CO2-reductie industrie10-07-2019€ 23.740.000€ 1.872.122€ 25.616.026€ 0
Circulaire economie € 44.000.000-€ 44.000.000 

Circulaire economie

Onder het thema Circulaire Economie vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie.

Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten. Recycling van afval gaat over nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen opnieuw worden verwerkt tot producten, materialen of stoffen. Die nieuwe producten mogen het oorspronkelijke of een ander doel hebben.

De bewerking van organisch afval komt ook in aanmerking voor deze regeling. Energieterugwinning en het opwerken van materialen tot brandstof of opvulmateriaal zijn uitgesloten.

Hergebruik draait om producten of componenten die geen afvalstoffen zijn en van daaruit opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld. Het moet gaan om recycling en hergebruik van afval dat andere ondernemingen produceerden.

Bij biobased grondstoffen gaat het om het vervangen van grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong door grondstoffen van biotische oorsprong (biobased). Het uiteindelijke product moet voldoen aan de voorschriften van de ‘Single Use Plastics’-richtlijn. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van meervoudig bruikbare (‘multi use’), niet afbreekbare producten.

Lees meer over het subthema Circulaire economie

Infrastructuur

Bij infrastructuur gaat het om energie-infrastructuur met betrekking tot:

  • Elektriciteit in steungebieden
  • Gas in steungebieden
  • CO2 in steungebiedeoverige infrastructuur

CCUS - alleen pilotprojecten

Om tijdige en kostenefficiënte verduurzaming te bereiken, lijkt CCS in de energie-intensieve industrie een noodzakelijke overbruggingstechnologie. Op de korte tot middellange termijn verwachten we dat CCUS een belangrijke rol gaat spelen in de verduurzaming van de energie-intensieve industrie door de afgevangen CO2 naast opslaan ook te hergebruiken.

Binnen dit thema kunnen technieken binnen de hele CC(U)S keten in aanmerking komen. De regeling onderscheidt de volgende onderdelen van de keten:

  • Afvang
  • Transport
  • Hergebruik
  • Opslag

Van belang voor voor deze projecten is dat deze een aanmerkelijke verbetering van kosten, efficiency en betrouwbaarheid van producten en diensten voor CC(U)S mogelijk maken.

Wat mag u niet doen binnen dit onderdeel

  • projecten die zich richten op tijdelijke opslag of permanente opslag van CO2 op land
  • installaties die enkel de productie van elektriciteit of warmte uit fossiele brandstoffen als doel hebben

Overige CO₂-reducerende maatregelen

Dit zijn andere CO2-reducerende maatregelen die niet vallen onder de bovengenoemde onderdelen en die niet gaan over energie-efficiëntie of hernieuwbare energieopwekking. Wanneer de gedemonstreerde innovatie het niveau van milieubescherming van de ondernemer zelf verhoogt, kan die voor dit onderdeel een aanvraag doen.

Service menu right